Δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Γάμου

Για την έκδοση άδειας προκειμένου να τελεσθεί το μυστήριο του γάμου απαιτούνται τα ακόλουθα δύο στάδια:

α) Έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας

Κάθε μελλόνυμφος προσέρχεται αυτοπροσώπως στον ναό της ενορίας του/της,  εκεί δηλαδή που κατοικεί τα τελευταία χρόνια, έχοντας μαζί του/της:

 1. αστυνομική ταυτότητα,
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως στην οποία να αναφέρεται ο ναός που τελέσθηκε η βάπτιση (εκδίδεται από τα ΚΕΠ) ή Πιστοποιητικό Βαπτίσεως (εκδίδεται από τον ναό που τελέσθηκε το μυστήριο),
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως (εκδίδεται από τα ΚΕΠ), συνοδευόμενος/η από δύο ενήλικες μάρτυρες με τις αστυνομικές τους ταυτότητες (ένας/μία εκ των δύο μπορεί να είναι συγγενής πρώτου βαθμού).

Οι συναντήσεις για την έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση

με τον εφημέριο

στον τηλεφωνικό αριθμό του ναού.


Ειδικές περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος προσκομίζεται και η Ληξιαρχική Πράξη τελέσεως πολιτικού γάμου.
 • Αν έχει προηγηθεί διάζευξη από εκκλησιαστικό γάμο οι μελλόνυμφοι προσκομίζουν και το Διαζευκτήριο, στο οποίο γράφεται η ένδειξη ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ.
 • Αν έχει υπάρξει διάζευξη από πολιτικό γάμο κατατίθεται και η Ληξιαρχική Πράξη λύσεως του πολιτικού γάμου.
 • Σε περίπτωση δευτέρου ή τρίτου γάμου από χηρεία οι μελλόνυμφοι προσκομίζουν και Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του/της συζύγου από τον προηγούμενο γάμο και Πιστοποιητικό τελεσθέντος γάμου με τον σύζυγο/σύζυγο που απέθανε.
 • Ετερόδοξοι μελλόνυμφοι (ρωμαιοκαθολικοί, προτεστάντες, αρμενορθόδοξοι, κοπτορθόδοξοι, συροϊακωβίτες και μέλη της Αιθιοπικής Εκκλησίας) που θα τελέσουν ορθόδοξο γάμο με ορθόδοξο πρόσωπο εκδίδουν το Πιστοποιητικό Αγαμίας τους στην Εκκλησιαστική Αρχή που ανήκουν.
 • Γάμος ορθοδόξου χριστιανού με αλλόθρησκο (μη χριστιανό) δεν επιτρέπεται.
 • Στην περίπτωση που ο μελλόνυμφος/η είναι αλλοδαπός/η ή ανήλικος/η ή μέλος ελληνικής παλαιοημερολογίτικης εκκλησίας θα λάβει περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του ναού.

  

β) Έκδοση Άδειας Γάμου (εκδίδεται στον ναό που θα τελεσθεί το μυστήριο).

Για την έκδοση Άδειας Γάμου απαιτείται η προσκόμιση αυτοπροσώπως των ακόλουθων δικαιολογητικών και από τους ΔΥΟ μελλονύμφους, οι οποίοι και θα υπογράψουν την αίτηση άδειας. Οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1. τα Πιστοποιητικά Αγαμίας τους όπως αυτά εκδόθηκαν στις ενορίες τους (βλ. στάδιο 1),
 2. απόκομμα ημερήσιας εφημερίδας που έχει καταχωρισθεί η αγγελία του γάμου (προσκομίζεται ολόκληρο το φύλλο της εφημερίδας),
 3. παράβολο χαρτοσήμου από Δ.Ο.Υ. ονομαστικής αξίας 15 ευρώ (κοστίζει 18 ευρώ),
 4. τις αστυνομικές τους ταυτότητες. Σε περίπτωση αλλοδαπού/ής μελλονύμφου προσκομίζεται το Διαβατήριο του/της (και Άδεια Παραμονής αν προέρχεται από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

(Σημειώνεται ότι ο αριθμός των τελεσθέντων πολιτικών ή εκκλησιαστικών γάμων, συνολικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις).

Πριν την απόκτηση και την προσκόμιση των δικαιολογητικών

απαιτείται τηλεφωνική συνεννόηση

με τον εφημέριο του ναού

στον οποίο θα τελεσθεί το Μυστήριο.