Δικαιολογητικά Βαπτίσεως

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς προσέρχονται στον ναό και σε συνεννόηση με τον εφημέριο καθορίζεται η ημερομηνία και η ώρα της Βαπτίσεως.

Προσκομίζουν:

  1. Αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως του παιδιού. Αν οι γονείς δεν διαμένουν εντός των ορίων της ενορίας που θα τελεσθεί η Βάπτιση, τότε επισκέπτονται την ενορίας τους με το παραπάνω έγγραφο, και λαμβάνουν άδεια Μεταβίβασης Βαπτίσεως για τον ναό που θα τελεσθεί το μυστήριο.
  2. Φωτοτυπίες των Αστυνομικών Ταυτοτήτων τους.

Οι γονείς θα υπογράψουν την Αίτηση Βαπτίσεως ενώπιον του εφημερίου, στην οποία θα δηλωθεί και το όνομα του παιδιού.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

Ο ανάδοχος οφείλει να είναι μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας[1] και να μην τελεί σε κατάσταση συμφώνου συμβιώσεως ή πολιτικού γάμου.

Ο ανάδοχος προσέχεται στον ναό, υπογράφει την Αίτηση Βαπτίσεως προσκομίζοντας:

  1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως (από τον ναό που έχει βαπτισθεί) ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως (από τα ΚΕΠ) στην οποία να αναγράφεται ο ναός που τελέσθηκε η Βάπτισή του.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως από τα ΚΕΠ (αν είναι άγαμος).
  3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (αν είναι έγγαμος), στην οποία να φαίνεται ο ναός τελέσεως του Γάμου (από τα ΚΕΠ).
  4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 
[1]  Μέλη της Αρμενορθόδοξης, Κοπτορθόδοξης και Αιθιοπικής Εκκλησίας, καθώς και της Εκκλησίας του Παλαιού Ημερολογίου δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι.