Εξομολόγηση – Συζήτηση

«λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.» (Ἰωαν. κ, 22-23)

 

Απαραίτητο στοιχείο της αυθεντικής χριστιανικής ζωής είναι η συμμετοχή μας στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και η επικοινωνία με τον πνευματικό μας πατέρα. Στο σπουδαίο αυτό μυστήριο συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, θεραπεύεται η ψυχή μας και ανακαλύπτουμε το θέλημα του Θεού για τη ζωή μας.

Στον ναό μας το μυστήριο αυτό το διακονούν ο π. Δημοσθένης Παπακωστόπουλος και ο π. Δημήτριος Τσουρούς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Ο π. Δημοσθένης εξομολογεί κάθε Τετάρτη και Σάββατο από 17.00 μέχρι 19.30.

Ο π. Δημήτριος εξομολογεί κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (210-9414131).