Έρανος Αγάπης

«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αύτοί ελεηθήσονται». (Ματθ. ε, 7)

Κάθε χρόνο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και για μία εβδομάδα διεξάγεται ο Έρανος της Αγάπης.  Δεκάδες εθελόντριες συγκροτούν συνεργεία και επισκέπτονται τα σπίτια και τα καταστήματα της ενορίας μας.

Με το ποσό που συγκεντρώνεται καλύπτεται ένα σημαντικό μέρος του ετήσιου φιλανθρωπικού προγράμματος του Ενοριακού μας Φιλόπτωχου Ταμείου, στο οποίο περιλαμβάνονται οικονομικά βοηθήματα, ιατροφαρμακευτική βοήθεια και παροχή συσκευασμένων τροφίμων.